Home 2

Астрономско друштво "Руђер Бошковић"

Астрономско друштво „Руђер Бошковић“ (АДРБ) је друштво љубитеља астрономије у Београду. Једно је од најстаријих астрономских друштава у Европи и најстарије на Балкану. Основано је 1934. године, а основна делатност је популаризација астрономије и њено приближавање свим заинтересованим грађанима.

Друштво у свом саставу обухвата две локације: Народну опсерваторију и Планетаријум, а своје циљеве реализујe кроз велики број различитих активности.

АДРБ је институција која у којој са публиком раде популаризатори науке. То су професионални астрономи, посебно специјализовани за научну комуникацију и популаризацију.

Планетаријум

У оквиру пројекције посетиоци се упознају са сазвежђима, кретањем небеске сфере, изгледом неба на различитим географским ширинама, са свемиром од његовог настанка до нашег времена и објектима који га настањују.

Опсерваторија

Сваког петка и суботе, када је ведра ноћ, није сувише хладно и има објеката доступних посматрању, посетиоцима су доступни телескопи ради демонстрационих посматрања небеских тела.

Васиона је часопис за популаризацију астрономије који издаје Астрономско друштво Руђер Бошковић. У сваком броју доноси вести из астрономије и вести о дешавањима у Друштву.

Излази више од пола века и најстарији је научно-популарни часопис у области природних наука у Србији. Једини је јавни извор астрономских ефемерида у Србији.

Постаните члан друштва

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.