Archive images of the Sun's activity: 2005-01-18

2005-01-18.
Click here for bigger picture...Date: 2005-01-18
Time: 12:03 CET
Поред највеће групе пега, која се полако смањује, приметне су још две пеге јужније и једна на северо­-западном делу лимба.
Click here for bigger picture...Date: 2005-01-18
Time: 12:15 CET
Крупни план источне скупине са претходног снимка. Изражена је фрагментираност веће групе пега, која се смањује.
Click here for bigger picture...Date: 2005-01-18
Time: 12:30 CET
Крупни план групе пега која је изненадила по својој величини и која је неуобичајена за период непосредно пре минимума Сунчеве активности.

Observations of the Sun

Regular observations of the Sun are practiced more or less regularly on Public Observatory since August 2004, in order to track its photospheric activity. Sun is photographed in primary focus of 110/2040 mm refractor on clear days from 11h 50m till 13h 00m, using digital camera Canon EOS 300D (6.3 Mpix). Interesting regions are also being taken at focal length of 9000 mm, using digital camera..

Click here for bigger picture...Click here for bigger picture...Click here for bigger picture...Click here for bigger picture...Click here for bigger picture...