Ћирилица | Latinica | English

Комета 17P Holmes

Први снимак - Комета 17P Holmes фотографисана је телеобјективом МТО 105/1100 мм, камером ЕОС 300Д, експозиција 1 мин. на 1600 АСА. Снимак је начињен са Народне опсерваторије 5. новембра 2007. у 22h16m СЕВ.

Други снимак - начињен 13. новембра 2007. у 22h00m CET, експозиција 30 s, осетљивост 400 ASA.

Трећи снимак - начињен је 14. новембра 2007. у 00h26m CET, експозиција 30 s, осетљивост 1600 ASA. Снимање је обављено телескопом MEADE отворa објектива од 254 mm и светлосне моћи f/6.3.

Снимање је обављено са терасе Народне опсерваторије, а снимци су прелиминарно обрађени.
Кликните овде за већу слику...Кликните овде за већу слику...Кликните овде за већу слику...

Комета Macholz (C/2004 Q2)

Снимак комете Macholz (C/2004 Q2) је направљен 11/02/2005 из Липовичке шуме близу Барајева, са временом осветљавања од 240 секунди. Коришћен је дигитални фотоапарат Canon EOS 300D са телеобјективом Jupiter 200/4, који је у ту сврху био причвршћен за телескоп TAL 200K ради праћења небеске сфере. Снимак је подељен у два ради прегледности: један са ширим и један са ужим видним пољем.
Кликните овде за већу слику...Кликните овде за већу слику...

Млечни пут

Кликните овде за већу слику...Снимак Млечног пута на заласку. Примећује се изразита наранџаста боја око сазвежђа Стрелац и центра галаксије због веће концентрације црвених џинова. Насупрот томе, гледано према краку доминира плава боја младих звезда. Снимак је начињен на Летњој школи астрономије "Предов крст 2005" дигиталним фотоапаратом Canon EOS 20D, са објективом жижне даљине 15 mm, који је био причвршћен за екваторијалну монтажу EQ6 ради праћења.
Кликните овде за већу слику...Снимак Млечног пута око маглине Северна Америка у близини сазвежђа Лабуд. Маглина се види као изразито љубичаст објекат са леве стране, док је најсјајнија звезда на снимку Вега, у сазвежђу Лира. Снимак је начињен на Летњој школи астрономије "Предов крст 2005" дигиталним фотоапаратом Canon EOS 20D, са објективом жижне даљине 15 mm, који је био причвршћен за екваторијалну монтажу EQ6 ради праћења небеске сфере.
Кликните овде за већу слику...Снимак Млечног пута у близини сазвежђа Лабуд и Лира направљен је на Летњој школи астрономије "Бабин зуб 2004". Време осветљавања, при осетљивости ISO 800, је било 415 секунди. Коришћен је дигитални фотоапарат Canon EOS 300D, са објективом Canon 18-55mm жижне даљине 18 mm и релативним отвором F/D=8, који је у ту сврху био причвршћен за телескоп TAL 200K ради праћења небеске сфере.

Метеори

Снимак метеора из роја Персеиди начињен је 08/08/2005 на Летњој школи астрономије "Предов крст 2005" методом дуге експозиције без праћења. Траг метеора уочљиво сече трагове звезда у близини сазвежђа Лабуд.
Кликните овде за већу слику...