Ћирилица | Latinica | English

Марс

Ове фотографије су формиране такозваном LRGB техником, код које се врши композиција посебног црно-белог снимка са снимком који носи информацију о боји. Површина Марса показује добар контраст детаља у блиском инфрацрвеном делу светлосног спектра, тако да је црно-бели снимак начињен уз помоћ инфрацрвено-пропусног филтера (IR-Pass filter). Такође, атмосферске нестабилности имају мањи утицај на овај део спектра у поређењу са видљивим спектром, што је додатни разлог да овакав снимак садржи више финих детаља са површине. Снимак који носи информацију о боји начињен је уз помоћ филтера који пропушта искључиво видљиви део спектра, а одсеца инфрацрвену и ултраљубичасту област (UV/IR Cut filter). Ово одсецање производи слику са исправнијим балансом и засићењем боја, која се на крају на посебан начин додаје црно-белом снимку.
Кликните овде за већу слику...Кликните овде за већу слику...Кликните овде за већу слику...Датум: 2005-09-28
Време: 03:20 CEST
LRGB webcam метод
Кликните овде за већу слику...Кликните овде за већу слику...Кликните овде за већу слику...Датум: 2005-09-27
Време: 23:30 CEST
LRGB webcam метод
Снимци коришћени за добијање изгледа ротације Марса начињени су класичном webcam методом. За снимање је коришћен руски рефлектор TAL 200K sa barlow сочивом. Снимци су прелиминарно обрађени и сложени.
Кликните овде за већу слику...Датум: 2005-09-27
Ротација Марса у току једне ноћи. Белом тачком је издвојен један облик рељефа и праћен у функцији времена.

Сатурн

Композитни снимци Сатурна су добијени методом webcam снимања. Коришћена је камера Philips ToUCam Pro PCVC740K прикачена на рефлектор TAL 200K, са 3x Barlow системом сочива. Kомпјутерском обрадом је касније од више десетина појединачних снимака направљен композит.
Кликните овде за већу слику...Датум: 2005-04-02
Време осветљавања: 1/50s
Број снимака: 200
Снимак је начињен слагањем два композита, који су независно процесирани. Уочава се шест Сатурнових сателита, од којих је најсјајнији (беле боје) идентификован као Титан.
Кликните овде за већу слику...Датум: 2005-04-02
Време осветљавања: 1/50s
Број снимака: 100
Уочљива је Касинијева пукотина целом дужином Сатурновог прстена и појасеви (облаци) северно од екватора и на самом северном полу.
Кликните овде за већу слику...Датум: 2005-04-03
Време осветљавања: 1/25s
Број снимака: 40
Такође је приметна Касинијева пукотина, чији је интензитет у средишњем делу слабији због Сатурновог диска, који се кроз њу назире.
Кликните овде за већу слику...Датум: 2005-04-03
Време осветљавања: 1/25s
Број снимака: 40
На овом снимку, издвојеном зеленом каналу претходног снимка, уочљивија је линијска структура појасева (облака) на Сатурновом диску, а приметан је и почетак сенке Сатурновог прстена.

Јупитер

Композитни снимци Јупитера су добијени методом webcam снимања. Коришћена је камера Philips ToUCam Pro PCVC740K прикачена на рефлектор TAL 200K, са и без 3x Barlow система сочива. Kомпјутерском обрадом је касније од више десетина појединачних снимака направљен композит.
Кликните овде за већу слику...Датум: 2005-04-01
Време осветљавања: 1/250s
Број снимака: 70
На овом снимку, без Barlow сочива, поред два Јупитерова сателита, на самом диску је уочљива изразита сложеност појасева и карактеристична Црвена мрља.
Кликните овде за већу слику...Датум: 2005-04-02
Време осветљавања: 1/33s
Број снимака: 40
Поред два велика екваторска појаса, уочава се и структура појасева у поларним пределима.
Кликните овде за већу слику...Датум: 2005-04-03
Време осветљавања: 1/50s
Број снимака: 33
У време снимања у току је био транзит Јупитеровог сателита Иоа преко диска џиновске планете. Црна тачка представља уствари сенку сателита коју он баца на Јупитеров диск.
Кликните овде за већу слику...Датум: 2005-04-04
Време осветљавања: 1/50s
Број снимака: 283
Уочава се оштрија сенка Јупитеровог сателита Иоа у току транзита и назире се структура Црвене мрље (таман вртлог унутар саме мрље). Приметите и ротацију Јупитера у односу на претходни снимак.

Транзит Венере 2004-06-08

Транзит Венере преко Сунчевог диска 08. јуна 2004, први у 122 године, био је главна преокупација посматрачког тима Народне опсерваторије. Пажљиво припремљени сарадници и запослени Народне опсерваторије подељени у више група, приступили су реализацији разних посматрачких пројеката.

На првом снимку можете видети Сунце у току транзита Венере непосредно пред III контакт у 13:03:50 CEST. Друга фотографија је добијена преклапањем 17 различитих снимака, направљених у размаку од око 20 минута у периоду од 07:39 до 13:04 CEST, с тим што је за изглед пега и самог Сунца узет само један, најбољи снимак, да би се елиминисало њихово размазивање услед сопственог кретања. Обе фотографије су снимљене руским рефлектором TAL 200K (f/20) са филтером за Сунце густине 3.8, на кога је био прикачен фотоапарат Minolta 5Xi са Kodak Professional Technical Pan 2415 црно-белим филмом. Снимање је обављено из Липовачке шуме близу Барајева.

Кликните овде за већу слику...Кликните овде за већу слику...Кликните овде за већу слику...Кликните овде за већу слику...Кликните овде за већу слику...

Транзит Меркура 2003-05-07

Коначни изглед композитне фотографије је постигнут преклапањем 17 различитих снимака, с тим што је за изглед пега и самог Сунца узет последњи, најбољи снимак, да би се елиминисало њихово размазивање услед сопственог кретања. Што се тиче коришћеног инструмента у питању је руски школски рефрактор 80/800 mm на који је било постављено и Barlow сочиво од 2.5x, чиме је постигнута жижна даљина од око 2000 mm. За снимање је коришћен фотоапарат Asahi/Pentax SP1000 са ISO/21° колор филмом. Снимци су направљени у периоду од 07:17 до 12:17 CEST са размаком од око 20 минута из Липовичке шуме близу Барајева.

На графику зависности удаљења Меркуровог диска од лимба Сунца од времена, можете видети и времена контаката добијена обрадом резултата.

Кликните овде за већу слику...Кликните овде за већу слику...