Ћирилица | Latinica | English

Програм Астро-интернет библиотеке

Едукативни програм Астрономског друштва "Руђер Бошковић" - под покровитељством Секретаријата за културу града Београда

Мотивација програма

Постоји неколико природних мотивација за покретање овог програма који би представљао основу за дугорочни научно-истраживачки, посматрачки и популаризаторски рад сарадника Народне опсерваторије и чланова Друштва.

 • Значајан број младих људи укључен је у посматрачке програме Народне опсерваторије, нарочито у прошлој 2004. години, а на Народној опсерваторији за сада нема адекватног простора у оквиру којег би се редовно вршила анализа добијених посматрачких података, размењивала искуства, представљали (путем интернета) резултати посматрања међународној астрономској јавности и вршила теоријска провера добијених резултата;
 • Сви чланови Друштва користили би, уз библиотеку која обилује најпопуларнијим светским и домаћим часописима из области астрономије и која броји више хиљада наслова, директни излазак на интернет (24 часа) за проширивање знања стечених на основним курсевима за почетнике (које наше Друштво успешно и бесплатно организује већ 35 година);
 • Астро-интернет библиотека била би јединствено место не само у нашем граду, него и у читавој земљи, где би заљубљеници у астрономију имали бесплатан интернет, стручне савете предавача, сарадника и запослених на Народној опсерваторији у свим областима астрономије, као и могућност за међународну сарадњу и комуникацију са људима сличних интересовања из читавог света.
 • Културним садржајима које би оваква библиотека имала - популарна предавања из различитих области науке и уметности, пројекције едукативних и научно-фантастичних филмова, вечери поезије и округли столови, наше Друштво би скренуло пажњу не само астрономске него и јавности уопште, што би привукло нове љубитеље астрономије и нове сараднике.

Програмски циљеви

Основни циљеви овог програма били би излазак сарадника и чланова Друштва у међународну астрономску јавност - путем размене едукативних и посматрачких програма, резултата посматрања и искустава у области популаризације науке. На овај начин би, како талентованим посматрачима, тако и теоретичарима, био отворен пут за учешће на многобројним међународним скуповима, конференцијама, workshop-овима и олимпијадама под покровитељством Друштва.

Поред набројаних основних циљева, овај програм би могао допринети анимацији основношколске и средњошколске омладине (као и покретању значајније и ефектније сарадње са наставницима и професорима), која у току редовног школовања (нажалост) не добија чак ни основна астрономска знања (осим у IV разреду основне - у предмету Свет око нас, у V разреду основне - у неколико лекција из географије и у IV разреду гимназије - у неколико лекција из физике).

Стратегија програма

Основна стратегија у раду са сарадницима Друштва, младим талентима и полазницима Курса астрономије за почетнике биће заснована на тзв. неформалном начину учења (специјално у области астрофизике и планетологије, и дигиталне астрофотографије) све чешће примењиваном у раду са младима широм света. Акценат ће такође бити стављен и на тзв. вршњачку едукацију и озбиљан истраживачки рад кроз дружење и забаву.

Редовна обука и усавршавање предавача и координатора програма и семинара такође су део основне стратегије програма.

Прелиминарни радни план

 • Упућивање сарадника и чланова у начине коришћења и могућности Астро-интернет библиотеке;
 • прављење базе посматрачких података;
 • препорука посетиоцима за најинтересантније астрономске сајтове;
 • превођење најновијих вести, открића и теорија за часопис Васиона (у сарадњи са стручним консултантом за енглески језик и запосленима на Народној опсерваторији);
 • подела задатака - тема према амбицијама и интересовањима сарадника;
 • организовање једног предавања недељно у циљу промовисања могућности и важности интернета у савременом свету - ангажовање домаћих и страних предавача.

Дугорочни план рада

Покретање секција у оквиру библиотеке за различите узрасте и нивое интересовања (у сарадњи са наставницима и професорима); организација консултација за сараднике; укључивање посетиоца Астро-интернет библиотеке у програме учења; укључивање што већег броја ентузијаста из библиотеке у медијску кампању за набавку новог видео система за Београдски планетаријум, (пројекат за набавку новог видео система припрема се у сарадњи са Катедром за астрономију Математичког факултета и Астрономске опсерваторије).

У оквиру планиране сарадње са Адлер планетаријумом у Чикагу (започете на XVIII светском конгресу планетаријума у јулу 2004) у току 2005. године на званичном сајту Адлер планетаријума биће оформљена рубрика на српском језику. Планирано је да се посетиоци Астро-интернет библиотеке активирају у смислу писања прилога за ову рубрику која би могла да буде значајна спона са дијаспором и људима заинтересованим за донације едукативних програма у нашем Друштву.

За пролеће 2005. године планиран је семинар за предаваче и руководиоце едукативних програма Друштва који би одржао проф Jose Francisco Salgado (Adler Planetarium, Chicago) на коме би биле представљене нове методе неформалног учења, могућности коришћења савремене планетаријумске технологије - дигиталних филмова едукативног карактера и широког спектра астрономског софтвера.

Социјални значај

Ако искористимо званичне статистичке податке да само око пет одсто популације у Србији поседује компјутере а неки опет мали проценат власника компјутера редовно користи преимућства интернета у културно-образовне сврхе, Астро-интернет библиотека на овим просторима омогућила би великом броју заинтересованих сарадника и активних чланова Друштва да редовно посећују популарне и едукативне астрономске сајтове.

Посебно је важно то што би велики број младих људи своје време проводио у креативном и стваралачком раду, уместо на улици и у загушљивим просторијама београдских кафића.

Стручни консултанти програма

У области интернета, web дизајна, модерних видео система (планетаријума) и савремених едукативних метода неформалног учења:
 • др Jose Francisco Salgado,
  Adler Planetarium, Chicago


У области научно популарних и едукативних програма за сараднике вишег нивоа:
 • др Милан М. Ћирковић,
  председник Друштва астронома Србије, Астрономска опсерваторија у Београду.
 • Александар Оташевић,
  предавач у Београдском планетаријуму.


У области енглеског језика:
 • проф Дејана Димитријевић,
  заменик директора Института за стране језике у Јовановој, Београд.


Техничка подршка за електронску опрему (хардвер), локалну мрежу, интернет и софтверске пакете:
 • Ненад Трајковић,
  Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Енергопројект, Београд.
Координатор програма
мр Наташа Станић