Ћирилица | Latinica | English
Nebo večeras
Beograd, 2017-09-21
Nebo večeras - factor15
Efemeride: Sunce i Mesec
Beograd, 2017-09-21
Sunce
Mesec: 0%
Google pretraga
Pretražite našu prezentaciju po ključnim rečima...


powered by Google™ 

Astronomsko društvo "Ruđer Bošković"

Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" jedno je od najstarijih astronomskih društava u Evropi i najstarije na Balkanu. Kada ga je osnovala grupa studenata 1934. godine, društvo je imalo svega nekoliko članova, dok danas okuplja preko 700 ljubitelja astronomije. Osnovna uloga našeg društva je popularizacija astronomije.
Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" bavi se i amaterskim posmatračkim radom. U tu svrhu je u okviru Društva 1964. godine osnovana Narodna opservatorija koja se i danas nalazi u adaptiranoj Despotovoj kuli na Kalemegdanu.
Beogradski planetarijum od 1970. godine smešten je na ušću Save u Dunav, u bivšem amamu, u donjem gradu Kalemegdanske tvrđave (ispod Crkve Ružice i Kapele Svete Petke).
Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" od 1953. godine izdaje naučno popularni časopis "Vasiona".

Novosti i obaveštenja

Za prvi susret sa noćnim nebom

Za sve one koji se po prvi put sreću sa noćnim nebom u nekoliko crtica je prikazano šta sve mogu da vide u skromnim posmatračkim uslovima kao i na koji način mogu da se više upoznaju sa astronomijom.

Svima koji kucaju na vrata ove divne nauke radosno poručujem - DOBRO DOŠLI!

Branko Simonović

Napomena: link "Mala zvezdar- ska početnica" štampati u A3 formatu obostrano i presaviti na dvolist.

Planetarijumska projekcija za građanstvo

Održava se u Planetarijumu As- tronomskog društva "Ruđer Boš- ković" svake subote, od 1. apri- la do 31. oktobra, sa početkom u 19 časova i traje nepun sat. Ce- na ulaznice je 250 dinara; za decu do sedam godina starosti 100 dinara. Članovi Astronom- skog društva „Ruđer Bošković” imaju besplatan ulaz. ZA SVE PO- SETIOCE JE OBAVEZNA PRETHOD- NA REZERVACIJA MESTA, preko e-mail adrese adrb@adrb.org ili putem telefona (011)30-32-133 (utorkom, sredom i četvrtkom od 9 do 16, a petkom i subotom od 15 do 22 časa).

95. kurs astronomije za početnike - jesenji deo

Jesenji deo 95. kursa astronomi- je za početnike počinje u subo- tu, 7. oktobra i trajaće do 18. novembra 2017. godine. Preda- vanja se održavaju u planetari- jumu. Prijavljivanje nije potreb- no.

Praćenje kursa je besplatno.

XIX LETNjI ASTRONOMSKI SUSRETI

23. i 30. septembra 2017. u Pla- netarijumu se održavaju XIX let- nji astronomski susreti. Tema - SRPSKO ASTRONOMSKO KULTUR- NO NASLEĐE. Program možete videti i preuzeti na donjem linku.

Škole jezika - prijatelji Astronomskog društva "Ruđer Bošković"

Kliknite ovde za veću sliku...