Ћирилица | Latinica | English
Nebo večeras
Beograd, 2018-11-13
Nebo večeras - factor15
Efemeride: Sunce i Mesec
Beograd, 2018-11-13
Sunce
Mesec: 0%
Google pretraga
Pretražite našu prezentaciju po ključnim rečima...


powered by Google™ 

Mars

Ove fotografije su formirane takozvanom LRGB tehnikom, kod koje se vrši kompozicija posebnog crno-belog snimka sa snimkom koji nosi informaciju o boji. Površina Marsa pokazuje dobar kontrast detalja u bliskom infracrvenom delu svetlosnog spektra, tako da je crno-beli snimak načinjen uz pomoć infracrveno-propusnog filtera (IR-Pass filter). Takođe, atmosferske nestabilnosti imaju manji uticaj na ovaj deo spektra u poređenju sa vidljivim spektrom, što je dodatni razlog da ovakav snimak sadrži više finih detalja sa površine. Snimak koji nosi informaciju o boji načinjen je uz pomoć filtera koji propušta isključivo vidljivi deo spektra, a odseca infracrvenu i ultraljubičastu oblast (UV/IR Cut filter). Ovo odsecanje proizvodi sliku sa ispravnijim balansom i zasićenjem boja, koja se na kraju na poseban način dodaje crno-belom snimku.
Kliknite ovde za veću sliku...Kliknite ovde za veću sliku...Kliknite ovde za veću sliku...Datum: 2005-09-28
Vreme: 03:20 CEST
LRGB webcam metod
Kliknite ovde za veću sliku...Kliknite ovde za veću sliku...Kliknite ovde za veću sliku...Datum: 2005-09-27
Vreme: 23:30 CEST
LRGB webcam metod
Snimci korišćeni za dobijanje izgleda rotacije Marsa načinjeni su klasičnom webcam metodom. Za snimanje je korišćen ruski reflektor TAL 200K sa barlow sočivom. Snimci su preliminarno obrađeni i složeni.
Kliknite ovde za veću sliku...Datum: 2005-09-27
Rotacija Marsa u toku jedne noći. Belom tačkom je izdvojen jedan oblik reljefa i praćen u funkciji vremena.

Saturn

Kompozitni snimci Saturna su dobijeni metodom webcam snimanja. Korišćena je kamera Philips ToUCam Pro PCVC740K prikačena na reflektor TAL 200K, sa 3x Barlow sistemom sočiva. Kompjuterskom obradom je kasnije od više desetina pojedinačnih snimaka napravljen kompozit.
Kliknite ovde za veću sliku...Datum: 2005-04-02
Vreme osvetljavanja: 1/50s
Broj snimaka: 200
Snimak je načinjen slaganjem dva kompozita, koji su nezavisno procesirani. Uočava se šest Saturnovih satelita, od kojih je najsjajniji (bele boje) identifikovan kao Titan.
Kliknite ovde za veću sliku...Datum: 2005-04-02
Vreme osvetljavanja: 1/50s
Broj snimaka: 100
Uočljiva je Kasinijeva pukotina celom dužinom Saturnovog prstena i pojasevi (oblaci) severno od ekvatora i na samom severnom polu.
Kliknite ovde za veću sliku...Datum: 2005-04-03
Vreme osvetljavanja: 1/25s
Broj snimaka: 40
Takođe je primetna Kasinijeva pukotina, čiji je intenzitet u središnjem delu slabiji zbog Saturnovog diska, koji se kroz nju nazire.
Kliknite ovde za veću sliku...Datum: 2005-04-03
Vreme osvetljavanja: 1/25s
Broj snimaka: 40
Na ovom snimku, izdvojenom zelenom kanalu prethodnog snimka, uočljivija je linijska struktura pojaseva (oblaka) na Saturnovom disku, a primetan je i početak senke Saturnovog prstena.

Jupiter

Kompozitni snimci Jupitera su dobijeni metodom webcam snimanja. Korišćena je kamera Philips ToUCam Pro PCVC740K prikačena na reflektor TAL 200K, sa i bez 3x Barlow sistema sočiva. Kompjuterskom obradom je kasnije od više desetina pojedinačnih snimaka napravljen kompozit.
Kliknite ovde za veću sliku...Datum: 2005-04-01
Vreme osvetljavanja: 1/250s
Broj snimaka: 70
Na ovom snimku, bez Barlow sočiva, pored dva Jupiterova satelita, na samom disku je uočljiva izrazita složenost pojaseva i karakteristična Crvena mrlja.
Kliknite ovde za veću sliku...Datum: 2005-04-02
Vreme osvetljavanja: 1/33s
Broj snimaka: 40
Pored dva velika ekvatorska pojasa, uočava se i struktura pojaseva u polarnim predelima.
Kliknite ovde za veću sliku...Datum: 2005-04-03
Vreme osvetljavanja: 1/50s
Broj snimaka: 33
U vreme snimanja u toku je bio tranzit Jupiterovog satelita Ioa preko diska džinovske planete. Crna tačka predstavlja ustvari senku satelita koju on baca na Jupiterov disk.
Kliknite ovde za veću sliku...Datum: 2005-04-04
Vreme osvetljavanja: 1/50s
Broj snimaka: 283
Uočava se oštrija senka Jupiterovog satelita Ioa u toku tranzita i nazire se struktura Crvene mrlje (taman vrtlog unutar same mrlje). Primetite i rotaciju Jupitera u odnosu na prethodni snimak.

Tranzit Venere 2004-06-08

Tranzit Venere preko Sunčevog diska 08. juna 2004, prvi u 122 godine, bio je glavna preokupacija posmatračkog tima Narodne opservatorije. Pažljivo pripremljeni saradnici i zaposleni Narodne opservatorije podeljeni u više grupa, pristupili su realizaciji raznih posmatračkih projekata.

Na prvom snimku možete videti Sunce u toku tranzita Venere neposredno pred III kontakt u 13:03:50 CEST. Druga fotografija je dobijena preklapanjem 17 različitih snimaka, napravljenih u razmaku od oko 20 minuta u periodu od 07:39 do 13:04 CEST, s tim što je za izgled pega i samog Sunca uzet samo jedan, najbolji snimak, da bi se eliminisalo njihovo razmazivanje usled sopstvenog kretanja. Obe fotografije su snimljene ruskim reflektorom TAL 200K (f/20) sa filterom za Sunce gustine 3.8, na koga je bio prikačen fotoaparat Minolta 5Xi sa Kodak Professional Technical Pan 2415 crno-belim filmom. Snimanje je obavljeno iz Lipovačke šume blizu Barajeva.

Kliknite ovde za veću sliku...Kliknite ovde za veću sliku...Kliknite ovde za veću sliku...Kliknite ovde za veću sliku...Kliknite ovde za veću sliku...

Tranzit Merkura 2003-05-07

Konačni izgled kompozitne fotografije je postignut preklapanjem 17 različitih snimaka, s tim što je za izgled pega i samog Sunca uzet poslednji, najbolji snimak, da bi se eliminisalo njihovo razmazivanje usled sopstvenog kretanja. Što se tiče korišćenog instrumenta u pitanju je ruski školski refraktor 80/800 mm na koji je bilo postavljeno i Barlow sočivo od 2.5x, čime je postignuta žižna daljina od oko 2000 mm. Za snimanje je korišćen fotoaparat Asahi/Pentax SP1000 sa ISO/21° kolor filmom. Snimci su napravljeni u periodu od 07:17 do 12:17 CEST sa razmakom od oko 20 minuta iz Lipovičke šume blizu Barajeva.

Na grafiku zavisnosti udaljenja Merkurovog diska od limba Sunca od vremena, možete videti i vremena kontakata dobijena obradom rezultata.

Kliknite ovde za veću sliku...Kliknite ovde za veću sliku...