Чланарина

Инструкције за уплату чланарине:

Годишња чланарина износи 1400 дин. Чланарина је уједно и претплата за часопис „Васиона“.

Уплата се може извршити: 

– у просторијама Друштва (Народна опсерваторија, Калемегдан, петком и суботом између 15 и 22 часа)

– налогом за уплату у било којој пошти или банци, који треба попунити на следећи начин:

Уплатилац: име, презиме и важећа адреса члана

Сврха уплате: чланарина за 2022. годину

Прималац: Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, Београд

Износ: 1400

Рачун примаоца: 205-29948-66

Након уплате, скенирану уплатницу послати на adrb@adrb.org. Ради ажурне евиденције чланства и доставе часописа, молимо вас да наведете и своје ажурне податке (име и презиме, адресу становања, контакт телефон, e-mail).