Контакт

Астрономско друштво „Руђер Бошковић“
Горњи град 16, Калемегдан, Београд

Тел: 011 303-2133
Имејл: adrb@adrb.org

ПИБ: 100053143
Матични број: 07024142
Шифра делатности: 9412
Опис делатности: Делатности струковних удружења
Жиро рачун: 205-29948-66

Астрономско друштво „Руђер Бошковић“
Горњи град 16, Калемегдан, Београд

viber_image_2024-05-24_17-21-01-069

Тел: 011 303-2133
Имејл: adrb@adrb.org

ПИБ: 100053143
Матични број: 07024142
Шифра делатности: 9412
Опис делатности: Делатности струковних удружења
Жиро рачун: 205-29948-66