Часопис "Васиона"

ВАСИОНА, часопис за астрономију, излази од 1953. године у 4 броја годишње. Часопис доноси вести из астрономије и прати астрономска збивања у нашој земљи. Чланарина у висини од 1400 динара је уједно и претплата на часопис. Чланови имају бесплатан улаз на Народну опсерваторију и Планетаријум.

Прилози у часопису се по обиму могу грубо поделити на радове, вести и друге прилоге. Чланци су најчешће на средњошколском нивоу, мада има и оних на вишем нивоу, који су намењени ужем кругу читалаца. У сваком броју доноси вести из астрономије и вести о дешавањима у Друштву.