Опсерваторија

Ноћна посматрања се организују сваког петка и суботе, ако је ноћ ведра. Почињу са појавом сумрака. За ноћна посматрања, на тераси су смештена два телескопа – телескоп Цајс (Zeiss), рефрактор (110/2050 mm), и телескоп Tall 200 K рефлектор (200/2000 mm). Посматрања су праћена коментарима наших сарадника. 

Поред поменутих редовних посматрања, у случају специјалних астрономских догађаја, организују се и ванредна посматрања ових појава (помрачења, комете, транзити, и слично). Овакви догађаји се унапред најаве.

Дневна посматрања се врше током дана, а могу се посматрати град и околина. За ову намену монтирана су четири панорамска телескопа.

Посматрања се врше са терасе народне опсерваторије (кула). Цена износи 200 динара, деца до 7 година старости 100 динара, а чланови Друштва бесплатно.

Локација народне опсерваторије