Списак сарадника друштва

Астрономско друштво „Руђер Бошковић“ (АДРБ) је друштво љубитеља астрономије у Београду. Једно је од најстаријих астрономских друштава у Европи и најстарије на Балкану. Основано је 1934. године, а основна делатност је популаризација астрономије и њено приближавање свим заинтересованим грађанима.

Друштво у свом саставу обухвата две локације: Народну опсерваторију и Планетаријум, а своје циљеве реализујe кроз велики број различитих активности.

АДРБ је институција која у којој са публиком раде популаризатори науке. То су професионални астрономи, посебно специјализовани за научну комуникацију и популаризацију.

Постаните члан друштва

Учлањењем у друштво  добијате претплату на часописа „Васиона“, приступ Народној опсерваторији, Планетаријуму и приоритет при пријављивању за Летњу школу астрономије која се друштво организује сваке године.

Излази више од пола века и најстарији је научно-популарни часопис у области природних наука у Србији. Једини је јавни извор астрономских ефемерида у Србији.

Чланци су најчешће на средњошколском нивоу, мада има и оних на вишем нивоу, који су намењени ужем кругу читалаца.

Ноћна посматрања се организују сваког петка и суботе, ако је ноћ ведра. Почињу са појавом сумрака. За ноћна посматрања, на тераси су смештена два телескопа – телескоп Цајс (Zeiss), рефрактор (110/2050 mm), и телескоп Tall 200 K рефлектор (200/2000 mm). Посматрања су праћена коментарима наших сарадника. 

Ноћна посматрања се организују сваког петка и суботе, ако је ноћ ведра. Почињу са појавом сумрака. За ноћна посматрања, на тераси су смештена два телескопа – телескоп Цајс (Zeiss), рефрактор (110/2050 mm), и телескоп Tall 200 K рефлектор (200/2000 mm). Посматрања су праћена коментарима наших сарадника. 

Активности и догађаји