У среду, 21.6. у 16:57 почиње лето. Тог дана обданица је најдужа, а ноћ најкраћа, због чега се овај дан…