Ћирилица | Latinica | English

Астрономско друштво "Руђер Бошковић"

Астрономско друштво "Руђер Бошковић" једно је од најстаријих астрономских друштава у Европи и најстарије на Балкану. Када га је основала група студената 1934. године, друштво је имало свега неколико чланова, док данас окупља преко 700 љубитеља астрономије. Основна улога нашег друштва је популаризација астрономије.
Астрономско друштво "Руђер Бошковић" бави се и аматерским посматрачким радом. У ту сврху је у оквиру Друштва 1964. године основана Народна опсерваторија која се и данас налази у адаптираној Деспотовој кули на Калемегдану.
Београдски планетаријум од 1970. године смештен је на ушћу Саве у Дунав, у бившем амаму, у доњем граду Калемегданске тврђаве (испод Цркве Ружице и Капеле Свете Петке).
Астрономско друштво "Руђер Бошковић" од 1953. године издаје научно популарни часопис "Васиона".

Новости и обавештења

За први сусрет са ноћним небом

За све оне који се по први пут срећу са ноћним небом у неколико цртица је приказано шта све могу да виде у скромним посматрачким условима као и на који начин могу да се више упознају са астрономијом.

Свима који куцају на врата ове дивне науке радосно поручујем - ДОБРО ДОШЛИ!

Бранко Симоновић

Напоменa: линк "Мала звездар- ска почетница" штампати у А3 формату обострано и пресавити на дволист.

Планетаријумска пројекција за грађанство

Одржава се у Планетаријуму Ас- трономског друштва "Руђер Бош- ковић" сваке суботе, од 1. апри- ла до 31. октобра, са почетком у 19 часова и траје непун сат. Це- на улазнице је 250 динара; за децу до седам година старости 100 динара. Чланови Астроном- ског друштва „Руђер Бошковић” имају бесплатан улаз. ЗА СВЕ ПО- СЕТИОЦЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ПРЕТХОД- НА РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА, преко е-mail адресе adrb@adrb.org или путем телефона (011)30-32-133 (уторком, средом и четвртком од 9 до 16, а петком и суботом од 15 до 22 часа).

95. курс астрономије за почетнике - јесењи део

Јесењи део 95. курса астрономи- је за почетнике почиње у субо- ту, 7. октобра и трајаће до 18. новембра 2017. године. Преда- вања се одржавају у планетари- јуму. Пријављивање није потреб- но.

Праћење курса је бесплатно.

XIX ЛЕТЊИ АСТРОНОМСКИ СУСРЕТИ

23. и 30. септембра 2017. у Пла- нетаријуму се одржавају XIX лет- њи астрономски сусрети. Тема - СРПСКО АСТРОНОМСКО КУЛТУР- НО НАСЛЕЂЕ. Програм можете видети и преузети на доњем линку.

Школе језика - пријатељи Астрономског друштва "Руђер Бошковић"

Кликните овде за већу слику...