Историја друштва

Давне 1934. група студената Београдског универзитета одлучила је да покрене Астрономско друштво претежно оријентисано на аматерски рад и популаризацију астрономије. Неки чланови су посматрали са АО, почасни чланови су били водећи астрономи француских опсерваторија, неки чланци у Сатурну су имали научне амбиције… Од почетка 1935. до краја 1940, пуних шест Друштво је издавало часопис „Сатурн“ у 12 бројева годишње, организовало популарна предавања и и посматрања небеских тела и појава. Захваљујући напорима Друштва издат је и превод књиге „Atoms and Stars“ од сер Артура Едингтона. Све активности Друштва забрањене су од стране Немаца после окупације земље 1941.

Друштво је наставило са својим активностима 1951. године, под називом Београдски астрономски клуб „Руђер Бошковић“, а од 1952. под именом Астрономско друштво „Руђер Бошковић“ и 1953. почело да издаје часопис „Васиона“. Једна од активности Друштва је и издавачка делатност. Друштво је издало превод поеме „Помрачења Сунца и Месеца“ Руђера Бошковића са латинског и обимних објашњења са француског Ненада Јанковића, иначе најзаслужнијег члана Друштва од његовог оснивања.

Заузимањем чланова Град Београд је за астрономске потребе специјално адаптирао Диздареву кулу па је 1964 са радом почела Народна Опсерваторија на Калемегдану. На тереси Опсерваторије се стално налази се телескоп Zeiss 110/2000. Године 1964. Друштво набавља и источнонемачки планетаријум ZKP 2 (дијаметра 8 m са 80 седишта) који углавном посећују ученици средњих и основних школа.

Током шездесетих, седамдесетих и осамдесетих година посматрања Сунца, окултација, двојних и променљивих звезда, планетарних феномена била су редовна. Касније, због превише светла око Опсерваторије и застарелих инструмената Друштво своје посматрачке активности, нарочито појединци, све више усмерава на ван града.

 

Председници Друштва

Од оснивања 1934. године до данас, на челу нашег Друштва су били истакнути чланови културне и научне заједнице. За кратку биографију неког од председника, кликните на име.

1934-1935. др Ђорђе Николић (1908-1971)

1935-1936. Слободанка Димитијевић (1912-2007) в. д. председника

1936-1941. Војин Ђуричић (1888-1944)

1951-1966. проф. др Радован Данић (1893 – 1979)

1966-1970. проф. др Бранислав Шеварлић (1914-2001)

1970-1972. Перо Ђурковић (1908-1981)

1972-1974. Ненад Ђ. Јанковић (1911-1997)

1974-1979. проф. др Божидар Поповић

1979-1982. др Зоран Кнежевић (1949)

1982-2004. др Милан С. Димитријевић (1947)

2004-2011. проф. др Јелена Милоградов-Турин (1936-2011)

2011- данас др Миодраг Дачић