Васиона је часопис за популаризацију астрономије који издаје Астрономско друштво Руђер Бошковић. Излази у четири броја годишње. У сваком броју доноси вести из астрономије и вести о дешавањима у Друштву.

Излази више од пола века и најстарији је научно-популарни часопис у области природних наука у Србији. Једини је јавни извор астрономских ефемерида у Србији.

Прилози у часопису се по обиму могу грубо поделити на радове, вести и друге прилоге. Чланци су најчешће на средњошколском нивоу, мада има и оних на вишем нивоу, који су намењени ужем кругу читалаца.

Сви чланови друштва добијају претплату на часопис уз чланарину.