Локације

Седиште друштва је на Калeмегданској тврђави у Београду и у свом саставу обухвата две локације – Народну опсерваторију и планетаријум. 

Народна опсерваторија се налази у Диздаревој кули и у њој се налазе тераса за посматрање, астроинтернет библиотека, као и службене канцеларије.

Тераса се налази на врху куле и намењена је за посматрања. На њој je постављен телескоп телескоп Цајс (Zeiss), рефрактор пречника објектива 110 mm и жижне даљине 2050 mm за ноћна посматрања, а повремено се поставља и телескоп Тал (Tall) 200 K, рефлектор пречника објектива 200 mm и жижне даљине 2000 mm.

12588-despotova-kapija-i-kula-696x464[1]

Поред ноћних, на тераси Народне опсерваторије монтирана су и четири панорамска телескопа за дневна посматрања града и околине (јединствено место у Београду за телескопско разгледање града). Друштво поседује још седам телескопа (отвора објектива од 75 до 330mm пречника) за посебне посматрачке акције као што су посматрачки излети ван Београда или летња школа астрономије.

Астроинтeрнет библиотека је учионица где се одвијају едукативни програми, предавања и пројекције филмова, може се позајмити и литература из облати астрономије и претраживати интернет. Састоји се од две просторије. Једна је сала капацитета 30 места и предвиђена је за предавања и пројекције. Друга садржи велики радни сто и погодна је за састанке, практичне радионице и друге едукативне програме.

Службене канцеларије намењене су секретару Друштва, управнику и стално запосленим предавачима у Планетаријуму. У овим просторијама се може уплатити чланарина или договарати организоване активности као што су посете школа и друго.

Радно време Народне опсерваторије:

уторак, среда и четвртак од 9-16 часова

петак и субота од 14-22 часа

Планетаријум

Засебна грађевина у Доњем Граду, такозвани Амам (бивше турско купатило), наменски је адаптирана крајем 60-тих година прошлог века за потребе уградње планетаријумског пројектора ZKP1 (фирме Zeiss), чију су набавку финансирала три републичка министарства – за науку, за образовање и за културу. Просторија је кружног облика са полусферним сводом у чијем се центру налази пројектор звезданог неба. Може да прими око 70 посетилаца.

Planetarijum1

Због својег облика и конструкције, пре свега због сферног пројекционог екрана (куполе), првенствено је намењен за приказивање планетаријумских пројекција (звездани биоскоп), а осим овога, одржавају се и класична предавања.